СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Процедури при износ

При износ на стоки, които напускат територията на ЕС, митническо оформяне на документите е задължително. Това означава, че за всички трети страни (БиХ, Македония, Сърбия, Черна гора, Турция, САЩ, Русия ...) трябва да се направи декларацията за износ.

По предварителна уговорка, ние подготвяме и организираме за вас всички необходими документи, за да може стоките, които се изнасят в трети държави, да бъдат експортно обмитени.

Имаме статут на одобрен изпращач

Статута на одобрен изпращач ни позволява да подадетме електронно декларацията за износ на стоката, която все още се намира в вашия двор. При положение, че митническите органи няма да извършат физическа проверка на стоките, ние ще ви изпртим митническата декларация за износ на вашата електронна поща. Вие просто тябва да я одпечтите и да я предадете на шофьора, който ще транспортира стоките за експорт.

Процедурата по износа е завършена, когато шофьора декларира стоката пред митническите органи на излизане от ЕС и стоката напусне територията на ЕС.

Експортна митническа процедура е процедура, при която общностни стоки, напуснат митническата територия на Общността. Експортната процедура включва митнически контрол на стоките, като се вземат предвид мерките на търговската политика, извършването на формалностите по износа и плащането на всички износни мита (в ЕС в момента няма мито на износ).

Процедурите при износ са както следва:
 
  • окончателен износ
  • временен износ
  • пасивно усъвършенстване.
 
пълен износ

Окончателен износ се използва, когато общностни стоки се изнасят от митническата територия на Общността, без да бъдат връщани в последствие (най-честата форма на износ).

Икономическите субекти (юридически и физически лица) при тази процедура трябва да:

  • При митническата служба, която е упълномощена за подаване на декларации за износ, да подадат декларация за износ, която трябва да бъде (освен в специални случаи) подадена по електронен път чрез системата SIAS;
  • Изготвят всички необходими документи (например фактура, транспортен документ, лиценз за износ на земеделски стоки) и при поискване да ги предоставят на митническите органи , или да ги запазят за определено време;
  • Предоставят стоките на митническата служба и при износ на стоките да предоставят придружаващ експортен докумет.

Режима окончателен износ е процедура в два етапа; първо се извършва митническото оформяне на документите за износ при митническата служба, която е компетентна в зависимост от седалището на компанията, след това се потвърждава действителното напускане на стоките от митническата територия в митническата служба, където стоките напускат ЕС. Ако стоките не напуснат митническата територия в рамките на 150 дни, митническата декларация трябва да бъде отменена. Изнесените стоки са освободени от данък върху добавената стойност, което износителят може да докаже с декларацията за износ, в която е потвърдено напускането на стоките.  

Временен износ

Временен износ се използва, когато стоките са предназначени за реимпорт.

Стоките се декларират:

  • с електронна митническа декларация; или
  • карнет АТА; или
  • устна декларация (само в някои случаи, например стоки на стойност до 1000 EUR, транспортни средства, предназначени за реимпорт ...).

Стоката трябва да бъде отново внесена в срок одобрен от митническите органи, най-късно в срок от три години в непроменено състояние, при условие, че може да се докаже идентичността на стоката.

Пасивно усъвършенстване

За прилагането на процедурата трябва да се подаде молба на предписан за това формуляр за резрешение от митническите органи, които са компетентни в зависимост от мястото, където се намират стоките. За одобрение, заявителя трябва да изпълнява предписаните условия (гаранция за правилното протичане на процедурата, неосъжданост ...)

Основни сведения

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

тел.: 00 386 59 957 188
Подвижен: 00 386 51 471 987
Факс: 00 386 599 57 624

е-поща:
GPS Координати
N 45.84522
E 015.69301
кота: 147 m

> контакт