СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА

T2L и MRN

Документи T2L и MRN

Стоки, които пътуват от ЕС към България, Румъния или Гърция през територията на страни извън ЕС (Сърбия, Босна, Македония), трябва да бъдат придружени от документ за Oбщностния статут на стоките - T2L. На стоки, които имат Общностни статут не се начисяват мита, само ако се предостави документ T2L. Ние може да ви го подготвиме въз основа на документите за транспорт CMR и фактура за закупените стоки. В T2L е необходимо да въведете превозвача на стоките, който трябва да има валиден EORI номер. Правилно и изцяло попълнен формуляр, придружен с приложени митнически потвърждения (Лист 4 и 5). Освен T2L при излизането на стоките от ЕС (Хърватия) е необходимо да се представи документ MRN (изходяща митническа декларация), която по същият начин можем да подготим в нашия офис на основата на транспортния документ CMR и фактура за закупените стоки, след което ще я изпратиме в хърватската система. Необходимите копия с MRN кода, заедно с всички приложения ще връчим на превозвача на стоките.

Основни сведения

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

тел.: 00 386 59 957 188
Подвижен: 00 386 51 471 987
Факс: 00 386 599 57 624

е-поща:
GPS Координати
N 45.84522
E 015.69301
кота: 147 m

> контакт