ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA

Skupnostni tranzitni postopek

Tranzitni postopek omogoča gibanje blaga od enega do drugega kraja na carinskem območju Skupnosti, ne da bi se za to blago plačale dajatve.

Skupnostni tranzit je lahko zunanji ali notranji.

Zunanji skupnostni tranzit (T1)

Postopek T1 se uporablja večinoma za neskupnostno blago. S tem postopkom se opustijo veljavne dajatve in druge bremenitve, dokler blago ne prispe v namembni kraj v Skupnosti. Postopek T1 se uporabi tudi za skupnostno blago, ki bi se sicer opravil po tranzitnem postopku T2, kadar se blago izvaža v državo Efte ali prečka eno ali več držav Efte in se uporablja skupni tranzitni postopek, blago pa je predmet carinskih oprostitev ali ukrepov trgovinske politike, da se prepreči neupravičeno uveljavljanje ugodnosti.

Notranji skupnostni tranzit (T2)

Postopek T2 se uporablja za skupnostno blago, kadar se odpremi z ene točke na carinskem območju Skupnosti na drugo prek ozemlja ene ali več držav Efte. Ne uporablja se, če se blago v celoti prevaža po morju ali zraku.

*Elektronski sistem NCTS

Tranzitni postopek se na carinskem območju Skunosti izvaja z uporabo elektronskega sistema NCTS, ki omogoča upravljanje in nadzor tranzitnega sistema. Prek sistema NCTS se vloži elektronska tranzitna carinska deklaracija. Sistem omogoča tudi spremljanje uporabe bančne garancije ali drugega inštrumenta zavarovanja, s katerim je zavarovano plačilo morebitnega carinskega dolga.

Prevoznik, ki prevzame prevoz blaga v tranzitnem postopku, prevzame spremno tranzitno listino, ki pa služi za razliko od spremene izvozne listine  tudi  za nekatere postopkovne zahteve (zabeležke o dogodkih) in jo je treba ob koncu tranzita predložiti namembnemu carinskemu organu.

Kontaktni podatki

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

Tel.: 00 386 59 957 188
GSM: 00 386 51 471 987
Fax: 00 386 599 57 624

E-mail:
GPS Koordinate
N 45.84522
E 015.69301
elevacija: 147 m

> Kontakt