ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA

Uvozni postopki

Za blago, ki vstopa v carinsko območje Skupnosti, šteje, da je neskupnostno blago. Uvoznik mora bodisi dokazati, da ima blago status skupnostnega blaga, bodisi zanj zahtevati eno od carinsko dovoljenih rab, oziroma izbrati enega od uvoznih postopkov.

Uvozni postopki so:

Za vas so na razpolago:

 • sprostitev blaga v prost promet,
 • tranzit,
 • carinsko skladiščenje,
 • aktivno oplemenitenje,
 • predelavo pod carinskim nadzorom,
 • začasni uvoz blaga.

Postopek sprostitev blaga v prost promet

Sprostitev blaga v prost promet je najpogostejši uvozni postopek. Po tem, ko so v tem postopku:

 • opravljene uvozne formalnosti (pri blagovni carinski izpostavi se vloži carinska deklaracija v elektronski obliki, opremljena z ustrezno dokumentacijo (npr. račun, potrdilo o poreklu, uvozno dovoljenje, prevozne listine);
 • plačane uvozne dajatve (carinski dolg mora biti plačan ali zavarovan; vrsta in višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga in carinske vrednosti oz. količine blaga. Pri uvozu se lahko plačajo carina, protidampinške dajatve, izravnalne dajatve, dodatne dajatve, DDV, kompenzacijske dajatve, zamudne obresti, trošarine, okoljske dajatve, davek na motorna vozila idr);
 • upoštevani ukrepi trgovinske politike in ukrepi prepovedi in omejitev (ukrepi so odvisni od vrste in porekla blaga, lahko so količinske omejitve uvoza, izpolnjevanje tehničnih, zdravstvenih, okoljevarstvenih, fitosanitarnih, veterinarskih in drugih pogojev);

dobi blago status skupnostnega blaga in je sproščeno v prost promet (gre na trg ali v prosto porabo). Za postopek ni potrebno posebno dovoljenje carinskih organov, ki se zahteva pri drugih uvoznih postopkih.

Drugi uvozni postopki

 • Tranzit omogoča gibanje blaga z enega do drugega kraja na carinskem območju, ne da bi se za to blago plačale dajatve.
 • Carinsko skladiščenje omogoča shrambo v carinskem skladišču, ne da bi bilo blago zavezano plačilu uvoznih dajatev ali ukrepom trgovinske politike.  
 • Aktivno oplemenitenje omogoča, da se neskupnostno blago na carinskem območju oplemeniti (predela, obdela, popravi) in nato ponovni izvozi s carinskega območja, ne da bi bilo blago zavezano plačilu uvoznih dajatev ali ukrepom trgovinske politike,  
 • Predelava pod carinskim nadzorom omogoča uporabo neskupnostnega blaga na carinskem območju Skupnosti v operacijah, ki spremenijo njegovo naravo ali stanje, ne da bi zanj veljale uvozne dajatve ali ukrepi trgovinske politike, in sprostitev na ta način predelanih proizvodov v prost promet po zanje veljavni stopnji uvozne dajatve.  
 • Začasni uvoz omogoča, da se neskupnostno blago uporablja na carinskem območju Skupnosti in nato ponovni izvozi s carinskega območja, pri čemer je blago v celoti ali delno oproščeno uvoznih dajatev in ni predmet ukrepov trgovinske politike.

Kontaktni podatki

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

Tel.: 00 386 59 957 188
GSM: 00 386 51 471 987
Fax: 00 386 599 57 624

E-mail:
GPS Koordinate
N 45.84522
E 015.69301
elevacija: 147 m

> Kontakt